Kolegium redakcyjne miesięcznika „Kraków” przyznało po raz kolejny Medal „Za mądrość obywatelską”, w roku 2017 nagrodę otrzymał Jerzy Baczyński – redaktor naczelny Tygodnika POLITYKA, za wnikliwe i obiektywne komentowanie rzeczywistości.

Jak wszyscy chyba czytelnicy „Polityki” cenimy jego cotygodniowe komentarze,
w których nie brakuje ironii i krytycyzmu wobec współczesności,
ale stała jest też rzetelność merytoryczna i warsztatowa.

Stroni od modnych dziś brutalnych ataków, zachęca do dialogu
i po prostu do myślenia. To są wartości dziś bezcenne,
w epoce wielkiego społeczno-politycznego zamieszania i naporu
języka kłamliwego i bełkotliwego, ogłupiającego użytkowników,
obniżający poziom kultury.

Jerzy Baczyński (rocznik 1950) w latach 1973‒81 pracował
w „Życiu Warszawy” w dziale ekonomicznym. W 1975 r. był stypendystą
dziennikarstwa w Indiana University School of Journalism, w USA.
W 1980 został zastępcą kierownika cenionego dodatku
„Życie i Nowoczesność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został
w ramach tzw. weryfikacji dziennikarzy zwolniony z pracy.

Od 1982 r. we Francji jako stypendysta Journalist en Europe
i Fondation de France oraz działacz paryskiego komitetu koordynacyjnego
„Solidarność”. Po powrocie do kraju został publicystą
ekonomicznym „Polityki”. Gdy tygodnik zaczął być wydawany
przez pracowniczą spółdzielnię pracy, Baczyński został zastępcą
redaktora naczelnego i wiceprezesem wydawnictwa, a w cztery lata
później ich szefem. Autor i współautor kilku pozycji książkowych,
współautor telewizyjnych Listów o gospodarce.

Honorujemy jego owocną działalność i życzymy dalszych sukcesów.

Tak trzymać, Panie Redaktorze!


Jan Pieszczachowicz