Pisarze i książki to przygotowany z okazji 70-lecia urodzin autora zbiór publikacji dotyczących zmarłych pisarzy, których znał, przyjaźnił się z nimi, interesował ich twórczością, pisał o nich.

Wybór obejmuje prace, które powstały na przestrzeni około półwiecza. Autor prezentuje także pisarzy zapomnianych, ukazuje ich dzieła w powiązaniu z epoką i całokształtem twórczości. Do tego dołączone są krótkie wspomnienia.

Pisarze i książki obejmują 53 autorów i tworzą panoramę znacznej części współczesnej literatury polskiej.


Książka dostępna tylko w bibliotekach, na terenie całego kraju.

Wakacje z „Krakowem”

Smocze jajo: Skromni i gościnni
- Mieczysław Czuma

Polecamy

Witryna fotoreporterów