Nagroda honorowa
miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków”
- „Za Mądrość Obywatelską”

 


Nagrodę ustanowił w 2006 roku miesięcznik „Kraków”. Przyznaje ją zespół redagujący miesięcznik po zasięgnięciu opinii grona współpracowników.

Medal przyznaje się za szczególne zasługi i odwagę w obronie zasad demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, za rzetelność i profesjonalizm w pełnieniu przez laureata funkcji, za przestrzeganie zasad przyzwoitości w życiu publicznym.

Nagroda ma charakter honorowy; jej materialnym wyrazem jest medal „Za Mądrość Obywatelską” zaprojektowany przez artystę plastyka Janusza Trzebiatowskiego.

Pierwszym laureatem nagrody (2006 r.) był prof. Andrzej Zoll, kolejni: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Karol Modzelewski, Kazimierz Kutz, prof. Jerzy Stępień, prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Andrzej Romanowski, Wiesław Myśliwski, prof. Bronisław Łagowski, prof. Ewa Łętowska, ks. prof. Michał Heller, prof. Ewa Łętowska, red. Jerzy Baczyński, prof. Adam Strzembosz.

Podczas uroczystości wybitna osobistość rekomenduje laureata. Medal wręcza red. naczelny pisma Witold Bereś w towarzystwie prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

 

Fotorelacja  z uroczystości wręczenia nagrody redakcji miesięcznika „Kraków” - „Medalu za mądrość obywatelską” prof. Adamowi Strzemboszowi" (5 marca 2018 r.). Sala Portretowa Urzędu Miasta Krakowa.

 

Tegoroczny laureat Jerzy Baczyński - redaktor naczelny obchodzącego właśnie swoje 60. lecie tygodnika „Polityka” wizytę w Krakowie rozpoczął od Cmentarza Rakowickiego, gdzie w Alei Zasłużonych złożył kwiaty i zapalił znicze na grobie red. Janiny Paradowskiej zmarłej latem ubiegłego roku, bodaj najwybitniejszej polskiej publicystki politycznej przełomu XX i XXI wieku. Zresztą dobry duch Janki – jak zwykli o niej mówić przyjaciele i współpracownicy był gdzieś cały czas tego popołudnia między nami.

Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Kulturalno–Naukowe „Kraków” i redakcja miesięcznika „Kraków” przyznały „Medal za mądrość obywatelską”. Po raz pierwszy trafił on w ręce osoby duchownej – ks. Michała Hellera  – prezbitera kościoła katolickiego inkardynowanego w Diecezji Tarnowskiej, profesora nauk filozoficznych specjalizującego się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz zajmującego się także wzajemnym oddziaływaniom oraz przenikaniom nauki i wiary, jedynego w tej chwili Polaka w składzie Papieskiej Akademii Nauk oraz pracownika Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego.

W dniu 14 maja 2015 w sali im. Juliusza Lea w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się uroczystość wręczenia Medalu za Mądrość Obywatelską profesor Ewie Łętowskiej. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia. Zdjęcia - Jacek Balcewicz.

Tegoroczny Medal za Mądrość Obywatelską przyznaliśmy profesorowi Bronisławowi Łagowskiemu. Prezentujemy fotorelację z uroczystości wręczenia medalu.

Począwszy od 2006 roku miesięcznik "Kraków" przyznaje coroczne wyróżnienie - MEDAL ZA MĄDROŚĆ OBYWATELSKĄ.

W 2013 roku redakcja miesięcznika "Kraków" przyznała swój doroczny Medal za Mądrość Obywatelską Wiesławowi Myśliwskiemu. Poniżej - artykuł o Laureacie z numeru 3/2013.

Swoją doroczną nagrodę, medal Za Mądrość Obywatelską, redakcja miesięcznika "Kraków" postanowiła w tym roku przyznać

 

Z najwyższej półki: Mądrość i odwaga
- Krzysztof Burnetko

W Warszawie: Ostatni taki klezmer
- Magdalena Miśka-Jackowska

Pasy pany: Optymizm kontrolowany
- Jerzy Pilch

Na czerwonym świetle